Bulk

Showing 1–12 of 36 results

ปุ๋ยเคมี สูตร 10-5-33 (ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์) ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 10-5-33
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………10%

ฟอสฟอรัส (P)…………..5%

โพแทสเซียม (K)……..33%

ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด
ข้าว รวงใหญ่ เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
อ้อย ลูกดก ลูกใหญ่ ได้น้ำหนัก มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไม้ผล ลูกดก ลูกใหญ่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
มันสำปะหลัง ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้ง น้ำตาล ลดต้นทุนการผลิต
พืชผัก ต้นอวบ-ใหญ่ ใบเขียว น้ำหนักดี สีสวยสด

 

ปุ๋ยเคมี สูตร 10-5-40 + B (ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์) ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 10-5-40 + โบรอน
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………10%

ฟอสฟอรัส (P)…………..5%

โพแทสเซียม (K)……..40%

ธาตุอาหารเสริม

โบรอน (B)………..…..0.2%

ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด
ข้าว รวงใหญ่ เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
อ้อย ลูกดก ลูกใหญ่ ได้น้ำหนัก มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไม้ผล ลูกดก ลูกใหญ่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
มันสำปะหลัง ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้ง น้ำตาล ลดต้นทุนการผลิต
พืชผัก ต้นอวบ-ใหญ่ ใบเขียว น้ำหนักดี สีสวยสด

 

ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 + MgO ,CaO ,S ,B (ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์) ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 + MgO , CaO , S , B
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………13%

ฟอสฟอรัส (P)…………13%

โพแทสเซียม (K)……..21%

มีธาตุอาหารรอง

แมกนีซียม (MgO)…..1%

แคลเซียม (CaO)…….3%

กำมะถัน (S)……………3%

มีธาตุอาหารเสริม

โบรอน (B)…..0.2%

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยเคมี สูตร 13-5-27 ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 13-5-27
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………13%

ฟอสฟอรัส (P)…………..5%

โพแทสเซียม (K)……..27%

มีฟิลเลอร์ ผสมธาตุอาหารรอง

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด
ข้าว รวงใหญ่ เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
อ้อย ลูกดก ลูกใหญ่ ได้น้ำหนัก มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไม้ผล ลูกดก ลูกใหญ่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
มันสำปะหลัง ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้ง น้ำตาล ลดต้นทุนการผลิต
พืชผัก ต้นอวบ-ใหญ่ ใบเขียว น้ำหนักดี สีสวยสด

 

ปุ๋ยเคมี สูตร 14-10-30 + MgO ,S ,B (ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์) ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 14-10-30 + MgO ,  S , B
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………14%

ฟอสฟอรัส (P)…………10%

โพแทสเซียม (K)……..30%

มีธาตุอาหารรอง

แมกนีซียม (MgO)…..0.3%

กำมะถัน (S)……………0.3%

มีธาตุอาหารเสริม

โบรอน (B)……………….0.2%

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยเคมี สูตร 14-4-9 ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 14-4-9
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending
มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………14%

ฟอสฟอรัส (P)…………4%

โพแทสเซียม (K)……..9%

ช่วยบำรุงต้น บำรุงใบ ช่วงเร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชฟื้นตัวหลังปลูกสำหรับพืชผักกินใบและช่วยฟื้นฟูต้นหลังจากเก็บผลผลิตในไม้ผล เพิ่มความสูง ขยายขนาดลำต้น ใบของต้นยางเล็กและเตรียมพร้อมกระบวนการผลิตน้ำยาง ที่ปลูกในดินทราย

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………15%

ฟอสฟอรัส (P)…………15%

โพแทสเซียม (K)……..15%

มีฟิลเลอร์ กลีเซอไรด์ และผสมธาตุอาหารรอง

เสริมความแข็งแรงให้ลำต้น กระตุ้นการสะสมอาหาร เพิ่มการติดดอก บำรุงผลผลิต
เหมาะกับพืชทุกชนิด และทุกช่วงการเจริญเติบโต มีธาตุอาหารหลักครบถ้วนคือไนโตรเจนเป็นธาตุที่ช่วยในการบำรุงใบและลำต้นช่วงการเจริญเติบโต ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ลำต้น ช่วยสะสมอาหาร เพิ่มการสะสมตาดอก และการติดดอกด้วยธาตุฟอสฟอรัส ซึ่งโพแทสเซียมช่วยในการบำรุงผล เพิ่มรสชาติ สี เสริมความเต่งของผลไม้ ดังนั้น เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ ไม้ผล รวมทั้งผักกินใบ ยังใช้เป็นปุ๋ยรองก้นหลุม

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-3-21 + MgO ,CaO ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-3-21 + MgO , CaO
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………15%

ฟอสฟอรัส (P)…………..3%

โพแทสเซียม (K)……..21%

มีธาตุอาหารรอง

แมกนีซียม (MgO)…..1%

แคลเซียม (CaO)…….3%

 

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-5-35 (ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์) ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-5-35
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………15%

ฟอสฟอรัส (P)…………..5%

โพแทสเซียม (K)……..35%

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 + MgO ,CaO ,S ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 + MgO , CaO , S
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………15%

ฟอสฟอรัส (P)…………..7%

โพแทสเซียม (K)……..18%

มีธาตุอาหารรอง

แมกนีซียม (MgO)…..1%

แคลเซียม (CaO)…….3%

กำมะถัน (S)…………1.2%

 

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-35 + B (ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์) ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 13-7-35 + โบรอน
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………13%

ฟอสฟอรัส (P)…………..7%

โพแทสเซียม (K)……..35%

ธาตุอาหารเสริม

โบรอน (B)………..…..0.2%

ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ผสมฟิลเลอร์

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด
ข้าว รวงใหญ่ เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
อ้อย ลูกดก ลูกใหญ่ ได้น้ำหนัก มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไม้ผล ลูกดก ลูกใหญ่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
มันสำปะหลัง ระเบิดหัวมัน เพิ่มแป้ง น้ำตาล ลดต้นทุนการผลิต
พืชผัก ต้นอวบ-ใหญ่ ใบเขียว น้ำหนักดี สีสวยสด

 

ปุ๋ยเคมี สูตร 16-12-6 ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 16-12-6
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………16%

ฟอสฟอรัส (P)…………12%

โพแทสเซียม (K)……….6%

มีฟิลเลอร์ กลีเซอไรด์ และผสมธาตุอาหารรอง

มีกลีเซอไรด์ และ ผสมธาตุอาหารรอง

เป็นสูตรที่เหมาะกับพืชไรเนื่องจากไนโตรเจนมีหน้าที่ในการเร่งการเจริญเติบโตในการแบ่งเซลล์ในส่วนเจริญปลายยอด ปลายราก และข้อปล้อง มีหน้าที่ในการสร้างสารคลอโรฟิลล์ทำให้พืชมีสีเขียว ที่จะใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ในการสร้างพลังงาน ข้าวมีการเจริญเติบโตดี กอใหญ่ และไนโตรเจนมีผลทำให้ระบบรากของต้นข้าวแผ่ขยายและสารมารถดูดใช้แร่ธาตุในดินมาใช้ประโยชน์ในการสะสมอาหารที่จะใช้ในกระบวนการสืบพันธุ์ (เมล็ดข้าว) สมบูรณ์ ได้น้ำหนัก สามารถใช้ได้กับพืชไร่ชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง และพืชผักทุกชนิด ส่งเสริมคุณภาพผลผลิตดีขึ้น