อะมิโน ซุปเปอร์ไซส์ สูตรบำรุงผล (ชนิดน้ำ) 1 ลิตร

อะมิโน ซุปเปอร์ไซส์ สูตรบำรุงผล (ชนิดน้ำ)
ขนาด 1 ลิตร

ซุปเปอร์ไซส์ คือสารสกัดกรดอะมิโนเข้มข้นจากปลาน้ำทะเลลึก ที่ผ่านการสกัดด้วนเทคโนโลยี ENZYMATIC   HYDROLYSIS ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ไม่ทำลายโครงสร้างทางเคมีของกรดอะมิโน ทำให้คงคุณสมบัติของกรดอะมิโนไว้ได้อย่างครบถ้วน พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

คำอธิบาย

อะมิโน ซุปเปอร์ไซส์ สูตรบำรุงผล (ชนิดน้ำ)
ขนาด 1 ลิตร

ซุปเปอร์ไซส์ คือสารสกัดกรดอะมิโนเข้มข้นจากปลาน้ำทะเลลึก ที่ผ่านการสกัดด้วนเทคโนโลยี ENZYMATIC   HYDROLYSIS ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ไม่ทำลายโครงสร้างทางเคมีของกรดอะมิโน ทำให้คงคุณสมบัติของกรดอะมิโนไว้ได้อย่างครบถ้วน พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว


ประโยชน์

  1. ขยายขนาดผล เพิ่มความหวานและคุณภาพผลผลิต
  2. ช่วยดูดซึมและนำพาสารอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืช
  3. เป็นส่วนประกอบของการสังเคราะห์โปรตีนพืช
  4. ช่วยในการสุกและเข้าสีของผลไม้
  5. บำรุงผล ผลใหญ่สม่ำเสมอ ได้น้ำหนัก
  6. ขยายผล เพิ่มความหวาน

อัตราการใช้ : 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-14 วัน ในระยะเริ่มติดผล จนเก็บเกี่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.