ปุ๋ยเคมี สูตร 9-3-10 ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 9-3-10
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending
มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจน…………9%
ฟอสฟอรัส…………3%
โพแทสเซียม……..10%

มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ช่วยในการเร่งการแตกราก และ ช่วยบำรุงต้น
เร่งการแตกกอ แตกใบ ช่วยให้ใบเขียว รากแตกแขนงเยอะ ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น
มีคุณสมบัติในการบำรุงพืชทุกๆส่วน เหมาะกับพืชทุกชนิด

คำอธิบาย

ปุ๋ยเคมี สูตร 9-3-10
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending
มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจน (N)…………9%
ฟอสฟอรัส (P)…………3%
โพแทสเซียม (K)……..10%

มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ช่วยในการเร่งการแตกราก และ ช่วยบำรุงต้น
เร่งการแตกกอ แตกใบ ช่วยให้ใบเขียว รากแตกแขนงเยอะ ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น
มีคุณสมบัติในการบำรุงพืชทุกๆส่วน เหมาะกับพืชทุกชนิด

ประโยชน์

  1. ฟื้นต้น บำรุงต้น บำรุงใบ แตกกอ แตกกิ่ง เร่งใบเขียว เขียวทนเขียวนาน
  2. สามารถใช้สำหรับรองพื้น หรือใช้ควบคู่กับ สารปรับสภาพดิน หรือปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี
  3. บำรุงผล เพิ่มเนื้อ เพิ่มแป้ง เพิ่มความหวาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 50 กก.