ปุ๋ยสูตร 0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต MOP 50 kg

เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตด้วย แม่ปุ๋ย 0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต

การใช้ปุ๋ยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชเป็นเรื่องสำคัญในวงการเกษตรมากมาย และวันนี้เรามีแนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชด้วยแม่ปุ๋ย 0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต ซึ่งเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมาอย่างใส่ใจเพื่อให้พืชของคุณเติบโตอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ๋ยสูตร 0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต MOP 50 kg

เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตด้วย ปุ๋ยสูตร 0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต

การใช้ปุ๋ยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชเป็นเรื่องสำคัญในวงการเกษตรมากมาย และวันนี้เรามีแนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชด้วยแม่ปุ๋ย 0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต ซึ่งเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมาอย่างใส่ใจเพื่อให้พืชของคุณเติบโตอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ

ปุ๋ยโพแทสเซียมมีประโยชน์หลายประการต่อพืชและการเจริญเติบโตของมันได้ดังนี้:

  1. กระตุ้นการเจริญเติบโต: โพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของพืช มันช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีระบบรากที่แข็งแรง เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารและน้ำได้อย่างเหมาะสม
  2. เพิ่มความแข็งแรงของพืช: โพแทสเซียมมีบทบาทในการเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อพืช เช่น เซลล์ใบและก้าน ทำให้พืชมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่แปรปรวนได้ดีขึ้น เช่น การทนทานต่อการแล้งและการทนทานต่อโรคและแมลง
  3. เพิ่มผลผลิต: การให้โพแทสเซียมในพืชช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสร้างอาหาร ทำให้พืชมีการสร้างเมล็ดและผลผลิตมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตในการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การเป็นส่วนสำคัญของแป้งและน้ำตาล: โพแทสเซียมมีบทบาทในการสร้างแป้งและน้ำตาลของพืช
    เพิ่มความหวาน น้ำหนัก และสีสันของผล
  5. ป้องกันการเกิดโรค: โพแทสเซียมช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อพืช ทำให้พืชมีการต้านทานต่อโรคและการทนทานต่อศัตรูพืชได้ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 50 กก.
มีซัลเฟต 17%

1. ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาล
2. ช่วยให้พืชดูดซับธาตุเหล็กไปใช้ได้มากขึ้น
3. ช่วยเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น
4. กระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยต่างๆในพืช
5. ช่วยให้พืชทนทานต่ออากาศที่หนาวเย็น
6. เสริมสร้างพืชให้สร้างความต้านทานต่อโรคพืชต่างๆ

ขาดกำมะถัน (ซัลเฟต)
การสังเคราะห์เริ่มช้าลง (ทั้งกรดอะมิโนและโปรตีน)
ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง พืชหยุดการเจริญเติบโตและพัฒนา
จำนวนผลผลิตลดลงอย่างมาก
อาจส่งผลให้เกิดโรคเชื้อราเพิ่มขึ้นได้ง่าย