ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1
เลือกสินค้า
ขั้นตอนที่ 2
สั่งซื้อสินค้า
ขั้นตอนที่ 3
แจ้งการสั่งซื้อ
ผ่าน 3 ช่องทาง
 091-576-9281
 DTWGROUP
 raktawan@outlook.com
ขั้นตอนที่ 4
ชำระค่าสินค้า
ขั้นตอนที่ 5
แจ้งการชำระสินค้า
 091-576-9281
 DTWGROUP
 raktawan@outlook.com
ขั้นตอนที่ 6
รอรับสินค้า

ช่องทางการชำระเงิน

หลังการโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนได้ที่ ID LINE : @DTWP